24.07.2018.             Zapisnik sa skupštine akcionara u 2018. godini                                                                              
     26.11.2018.             Zapisnik sa skupštine akcionara                                                                             
 09.05.2019          Odluka i poziv za sazivanje Skupštine 2019
  20.05.2019

       IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA 2019 

     http://www.srbijatis.co.rs/wp-content/uploads/2019/05/poziv.pdf

    http://www.srbijatis.co.rs/wp-content/uploads/2019/05/odluka.pdf

14.06.2019 

   IZVEŠTAJ SA REDOVNE SKUPŠTINE 

ODLUKA O RASPODELI DOBITI - POTPISANO 

ODLUKA USVAJANJA GODIŠNJEG 

14.06.2019  ZAPISNIK SA SASTANKA  10.06.2019